Juridische aspecten van bomen in de openbare ruimte
mr. Jilles van Zinderen, MANZ legal

mr. Jilles van Zinderen

Juridische aspecten van bomen in de openbare ruimte

Deze cursus is specifiek toegespitst op personen die werkzaam zijn voor publiekrechtelijke of private eigenaren van bomen in de openbare ruimte zoals gemeenten, provincies, waterschappen maar ook stichtingen en verenigingen die landschappen beheren. De volgende civielrechtelijke onderwerpen worden behandeld:
• Schade door de boom en de boomveiligheidscontrole;
• Schade aan de boom en verhaal van die schade;
• Bomen bij de erfgrens.

De volgende publiekrechtelijke onderwerpen worden behandeld:
• APV/Wabo;
• De omgevingsvergunning, met als subonderwerpen; kap, bouw en handhaving;
• Boswet en de wet natuurbescherming

Lesmateriaal:
Een studiemap en het boek "bomen en wet"
Duur:
1 dag
Datum:
12 maart 2019 en 14 november 2019
Kosten:
€ 450,- p.p. exclusief BTW
Docent:
mr. Jilles van Zinderen, MANZ legal

mr. Jilles van Zinderen, MANZ legal

mr. Jilles van Zinderen