Herkenning, beheer en beleid essentaksterfte
Roel Geerts, Boomtechnisch adviseur, Terra Nostra

Roel Geerts

Herkenning, beheer en beleid essentaksterfte

Sinds 2010 is essentaksterfte officieel in Nederland vastgesteld. Deze schimmelziekte zorgt voor kroonsterfte bij essen, de gevolgen worden steeds meer zichtbaar in heel Nederland. Steeds vaker is de vraag wat te doen met het beheer van deze bomen? Vanuit de zorgplicht moeten boomeigenaren in actie komen om risico’s rond dode takken te beperken.
De essentaksterfte stelt de beheerder voor toenemende beheerkosten en lastige keuzes. Hoe brengen we risico’s in beeld? Gaan we snoeien, vervangen of wachten we met beheeracties? Wat zijn de gevolgen van deze ziekte voor beleid? Moeten we nog essen herplanten? Dient de es een bijzondere status te krijgen?

De cursus Herkenning en Beheer Essentaksterfte geeft zowel aan beheerders als beleidsmakers een aantal praktische handvatten voor het beoordelen van de ziekte in essen, beheer van aangetaste bomen en beleidsmatige consequenties. Resultaten vanuit onderzoek naar essentaksterfte in Nederland dienen als basis, waar relevant wordt een koppeling gelegd met uitkomsten van internationale studies. Aspecten die aan bod komen:

  • Kenmerken essentaksterfte;
  • Herkenning essentaksterfte in het veld (excursie);
  • De gevolgen van de ziekte voor de boom en de omgeving;
  • Verschillende reacties van essensoorten en cultivars;
  • Risicobepaling in relatie tot het beheer;
  • Beleidsmatige overwegingen;
  • Blik op de toekomst van de es in Nederland;
  • Prangende vragen van deelnemers.

Na de cursus bent u in staat essentaksterfte te herkennen. U bent op de hoogte van de actuele stand van zaken rond essentaksterfte in Nederland en u heeft handvatten om in het beheer en beleid weloverwogen met essentaksterfte om te gaan.

Lesmateriaal:
Een studiemap
Duur:
1 dag, inclusief excursie
Datum:
27 juni 2019
Kosten:
€ 395,- p.p. exclusief BTW
Docent:
Roel Geerts, Boomtechnisch adviseur, Terra Nostra

Roel Geerts, Boomtechnisch adviseur, Terra Nostra

Roel Geerts