Diversiteit in boomsoorten als kans voor een klimaatbestendige stad
Henry Kuppen, Terra Nostra

Henry Kuppen

Diversiteit in boomsoorten als kans voor een klimaatbestendige stad

Steeds vaker wordt bij beheerders en ontwerpers geconstateerd dat in een ontwerp een boom staat die gevoelig is voor ziekte. Er is dan behoefte aan een minder gevoelig alternatief. De vraag is of er een andere soort gekozen moet worden, en zo ja welke. We hebben de laatste jaren met zoveel boomziekten, plagen en aantastingen te maken gehad, dat er bijna geen geschikte boom over blijft. En wat te doen als ook die een ziekte krijgt? Daarbij zorgt klimaatverandering voor een verandering van de toe te passen soorten. Om toch een divers toekomstbestendig sortiment te kunnen blijven toepassen zouden we ons beter kunnen richten op menging van boomsoorten in een boomstructuur. Dat vermindert de verspreiding van ziektes en biedt ruimte om de structuur in stand te houden als er een soort uitvalt.

Na de cursus bent u op de hoogte van de voordelen van en aandachtspunten bij het toepassen van diversiteit in boomsoorten in het ontwerp. Ook krijgt u handvatten voor het bereiken van het gewenste beeld met verschillende boomsoorten.

De volgende aspecten komen aan bod:
• Aanleiding voor het kiezen van soortendiversiteit
• Ontwerpen op basis van ontwerpwaarden en eindbeelden
• De relatie tussen het gewenste beeld en de te kiezen boomsoorten
• Verschillende manieren om een boomstructuur te verjongen
• Inspirerende praktijkvoorbeelden

Lesmateriaal:
Een studiemap
Duur:
1 dag
Datum:
2 april 2019 en 17 oktober 2019
Kosten:
€ 425,- p.p. exclusief BTW
Docent:
Henry Kuppen, Terra Nostra

Henry Kuppen, Terra Nostra

Henry Kuppen